SANGTEKSTER (eksempler)

 

DRØMMEN

(fra Huldresølvet)

 

(I sjalusi har Halvor latt sin bror bergta av huldre. Han sliter med dårlig samvittighet, noe som også farger drømmene hans.)

 

HALVOR

Skygger farger skogen og

Natt får fargen rød

Vinden uler sorg i trærne

Lokker, som på død

 

Klagerop i natten

En Bekk blør som et sår

Slekter kommer nå med dommer

Såret blir til år

Mens en hestesko svis inn i min sjel

Klagerop i natten og

En Bekk som blør som sår

 

Rikdom etser bort og

Vår visdom pakker, drar

Kvinner jamrer stygt og lider

Mister det de har

Mens en hestesko svis inn i min sjel

Rikdom damper bort som dråper

Visdom pakker, drar

 

Arvegods blir sorger og

Glimrer som til hån

Ingenting av vårt beholdes

Lykken er til låns

Mens en hestesko svis inn i min sjel

Arvegods blir sorg og

Sølvet glimrer som til hån

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

 

FAR

(fra Eventyrtegnerne)

 

(Theodor Kittelsen er på sin fars hjemtrakter på Gvarv. I møte med den flotte Telemarks naturen kommer han i tanker om sin far.)

 

 

KITTELSEN

(Til publikum) Tenk, jeg har en følelse av at far var mye her som liten. Jeg undrer meg over hvorfor han valgte Kragerø og kremmerlivet fremfor denne idyllen. Se hvilken rikdom vi kunne omgitt oss med. Og tenk hvilken fattigdom vi havnet i.

 

KITTELSEN

(synger)

Far, jeg søker det som du en gang forlot

Far, det du la i fra deg vil jeg ta i mot

Far, se hvilken rikdom du reiste i fra

Ditt barndommens Soria Moria

 

Far, du søkte byen for salg og butikk

Mens jeg søker skogen for nøkker og troll og mystikk

 

Far, ditt talent var av annet slag

Far, drevet fram av annet fag

Fra salg med brennevinsdunst

Jeg søker annen kunst

 

Far, jeg søker det som du en gang forlot

Far, det du la i fra deg vil jeg ta i mot

Far, se hvilken rikdom du reiste i fra

Ditt barndommens Soria Moria

 

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

 

 

KARIS TVIL

(fra Huldresølvet)

 

(Seterjenta Kari vet hun er godt likt av begge brødrene på garden Klevar. Hun sliter med hvem av dem hun skal velge.)

 

KARI

Fuglen bygger sitt rede

Bekken finner sitt tjern

Treet vokser av jorden

Mauren bygger sitt vern

 

Alt skjer uten en tanke,

Som et livsritual

Hvorfor strever jeg så med

Mine valg, mine kval

 

Valget står mellom brødre

I fra Klevar den gildaste gard

Den første lar hjertet mitt banke

Den andre gir tankene svar

 

Den yngste gutten er vakker

Han er snill han er ung

Han vil hjelpe meg bære

Om min bør vil bli tung

 

Han er snill, han er kjærlig

Beste venn jeg kan få

Han vil viske meg drømmer

Som jeg kan leve på

 

Valget står mellom brødre

I fra Klevar den gildaste gard

Den første har armkrok å by meg

Den andre er mer som en far

 

Den eldste gutten har odel

Han har makt. Han forstår

Han kan sikre min fremtid

Gi meg sikrere kår

 

Han er sterk, han er flittig

Han har penger på bok

I sin sak er han mektig

I sitt ord er han klok

 

Natt blir avløst av dagen

Vinter smelter til vår

Alt går til så naturlig

Likevel tvilen min rår

 

Jeg spør meg er jeg den rette

Bør jeg pakke og dra

Finne husrom et nytt sted

Reise langt herifra

 

For jeg har ingen medgift

Til en gard stor og gild

Jeg har bare meg selv og

tvilen: hva er det jeg vil

 

Tyder tegn tyder gåter

Når hver dag glir forbi

Om jeg kunne få hjelp med

mine valg mine kval

Hjelp meg før jeg blir gal

Kom og hjelp meg bli fri

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

 

BROR DRIVES AV LENGSEL

(fra Huldresølvet)

 

(Synges av kommenterende "gresk kor". Halvor er desperat i sin lengsel etter Kari. han trenger også å få bekreftet om huldrene har bergtatt broren som avtalt. Legg merke til den strenge formen i teksten der siste ord i hver linje også starter neste linje.)

 

KOR

Bror drives av lengsel

Lengselen slites av tvil

Tvil søker svar

Svar i et bekkefar

 

Bror søker langs stien

Stien krysser en bekk

Bekken har spor

Spor etter bror

 

HALVOR

Kittils kjepp! Han har vært her.

(Finner en vridd og kroket stokk)

Denne stokken lå ikke her tidligere. Så vridd den er.

KOR

Stokk vridd som av smerte

Smertefullt vridd som av angst

Angsten for død

Døden så blodig rød

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

 

SLUTTSCENE

(fra Huldresølvet)

 

(Den bergtatte Kittil  kommer til sin bror for tredje og siste gang i håp om å bli fridd fra trolldommen. Når yngste bror Halvor avviser både dette og å gi tilbake huldresølvet, dukker Huldrekongen opp og slynger ut forbannelsen som den dag i dag hviler over garden Klevar og sølvet.)

 

HALVOR OG KARI

Han

Han kommer igjen

Han kommer for tredje gang

Skjebnen slår seg vrang

 

VANDRINGSMANNEN

(Med rungende effektbehandlet stemme)

Skjebnen er vendt

Renner nå fra din hånd

La det bli kjent.

Jeg er din broders ånd

 

KOR

Det er hans bror!

Det er hans bror!

 

KARI

(Til gjestene)

Ikke tro hans ord

Åndens løgn er stor

 

VANDRINGSMANNEN

For tredje gang

Kommer jeg med min bønn

Gi opp ditt sølv

Alt her vil bli din lønn

 

KOR

Det er hans bror!

Det er hans bror!

 

KARI

(Til gjestene)

Åndens løgn er stor

 

Skjebnen kan snus

Det er alt jeg kan si

Gi opp ditt sølv

Gjør det og slipp meg fri

 

KARI (FORTS)

Halvor, min mann,

ikke la deg lure

Ånder har list

Ånder er sure

 

VANDRINGSMANNEN

Halvor, du må fri meg

Du er den rette

Fri meg

Fri meg fra dette

 

(Sint)

Du gir meg en sjebne

Et utfall så rått

Jeg vil forsvinne

Forsvinne for godt

 

HALVOR

(Til sin bror)

La oss i fred

Dra dit ånder har bolig

Vi har vår fest

Stikk!

Gjør det rolig

 

(Vandringsmannen rir hesten mot sorti. Stopper. Samtidig dukker KNIPE opp.)

 

KOR AV BRYLLUPSGJESTER

Hva er det som skjer?

 

KOR AV UNDERJORDISKE

(Messer det følgende)

Klubba er nå klar

Dømmes skal de

 

KOR AV BRYLLUPSGJESTER

Hva er det som skjer?

 

KOR AV UNDERJORDISKE

Dommen dømmes hard

Spådommen vil svi

Klubba er nå klar

Dømmes skal de

Dommen dømmes hard

 

KOR AV BRYLLUPSGJESTER

Dommen?

 

KOR AV UNDERJORDISKE

Nå dømmes dommen

 

KOR AV BRYLLUPSGJESTER

Spådom?

 

VANDRINGSMANNEN OG KNIPE

Forsoninger forspilt

Tre i tallet

Spørsmål er stilt

Kallet er kallet

 

KNIPE

Krenka blir Klevar

Forbannet fortapt

Mye skal mistes

Av slikt som er skapt

 

KOR AV UNDERJORDISKE

Forbannet er Klevar

Den gildaste gard

 

KNIPE

Ved navnet som nevnes

vil trolldommen henge

Halvor skal aldri

Få livskraften lenge

 

KOR AV BRYLLUPSGJESTER

Trolldom og ondskap

Hovmod og dumskap

 

KOR AV UNDERJORDISKE

Forbannet er Halvor

Den gildaste kar

 

KNIPE

For rikdom skal ryke

Ingen blir rike

Visdom vil visne

Visdom må vike

 

KOR AV BRYLLUPSGJESTER

Alt er bare

Trolldom og ondskap

Hovmod og dumskap

 

KOR AV UNDERJORDISKE

For ingen på Klevar

Blir vis eller rik

 

KNIPE

(Mot Halvor)

Slekta skal svinne

Fra garden den grumme

Klevar vil visne og

Stolhet forstumme

 

KOR AV UNDERJORDISKE

Ingen av slekta

Får bli, det blir slik

 

KNIPE

(Mot Kari som blir svimmel og vil falle overende. Halvor støtter henne)

Forbannet for all fremtid.

Som av sykdom skal sølvet smitte.

Evig dets eier vil aldri

kunne dommen kvitte

 

VANDRINGSMANNEN

(Knipe og de underjordiske i frys. Rir frem til Halvor og Kari)

Dommen er sagt.

Bak dens ord står det makt.

Til all tid skal trammen bære et tegn

Synlig i sol synlig i regn.

Risset i stein der din Broder sto

Et avtrykk i form av en hestesko

(Rir vekk fra dem. Stopper ytterst på scenen paralellt med Knipe på motsatt side.)

 

HALVOR

Drømmen, Kari. Drømmen!

(Alle går i frys)

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

 

 

200 ÅR

(fra Huldresølvet)

 

(Sang skrevet for å markere 200 års jubileet for Norges grunnlov)

 

TUTTI

200 år

20 decennier

2 sekler

Et fjellkledt land

Liggende kystrik mot nord

 

200 år

20 decennier for frihet

200 år

Feires i toner og ord

 

Menn av folket (112 satt ved samme bord)

Skrev en grunnlov (Anker og Falsen skrev lovens ord)

17. Mai ble Norge som rike født

 

Norges rike (200 år som en fri Nasjon)

Uavhengig (selv om en krig krevde motaksjon)

Trass i motstand står fortsatt riket støtt

 

200 år

20 decennier

2 sekler

Et folk i vekst

Frodig i tro og natur

 

200 år

20 decennier for samhold

Et åpent land

Fellesskap, ulik kultur

 

Rik historie (som nitten-fem, ut av svensk union)

Selvbevissthet (kamp for vår rett som en fri nasjon)

Demokratisk, løftes som ideal

 

Likeverdig (kvinnen har stemt mer enn 100 år)

Toleranse (par deler kjønn og et folk forstår)

Ja, vi elsker, retten er sosial

 

200 år

20 decennier

2 sekler

En stor suksess

Grunnloven vår fyller år

 

200 år

20 decennier for Norge

Frihet mot nord

Håper det alltid består

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

MÅLBINDE

(fra Eventyrtegnerne)

 

(Som en slags selskapslek iscenesetter Erik Werenskiold med sine kunstnerkollegaer, verten Hr. Thommesen og Inga i sentrum, tablået som ble den berømte illustrasjonen til eventyret Prinsesa som ingen kunne målbinde.)

 

WERENSKIOLD
Så la oss innføre Askeladden til høyre her. Slik. (Plasserer Egedius som Askeladden. Instruerer og skisser i det følgende.)

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

(Finner sekk med rekvisitter som INGA har plassert ved bordet. Synger.)
God dag du, Prinsesse

 

INGA SOM PRINSESSA
God dag du igjen

Så du vil fri,du? Jeg ser vel den

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

Så godt og så varmt her. Ja det må jeg si

 

INGA SOM PRINSESSA

I glohaugen varmest. Se, der får du svi

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

Du lar meg vel steke skjæra mi?

 

(Werenskiold instruerer både THOMESEN, INGA og EGEDIUS)

 

THOMESEN
Erik, gjør meg evig
men ingen karikatur

 

WERENSKIOLD

(Dele med publikum)
I
nga for en figur du har
Inga, for en natur

 

WERENSKIOLD fortsetter å skisse

 

INGA SOM PRINSESSA (til Askeladden)

Bi du nå litt. Jeg er redd at den sprekker

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

(Tar fram vidjespenning/ståltråd) Jeg surrer rundt denne

Jeg tenker det rekker.

 

INGA SOM PRINSESSA

Nei, den er for rom. Ha! Du slår ikke meg.

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

Det kan så vel skje. Jeg slår inn en blei (Tar fram en kile)

Du lar meg vel steke skjæra mi?

 

WERENSKIOLD forsetter å instruere sine modeller

 

THOMESEN
Erik, tegn en leder

Men ikke sær og sur

 

WERENSKIOLD, KITTELSEN OG STADSKLEIV
(WERENSKIOLD deler med sine kollegaer)

Inga for en figur du har
Inga, for en natur

 

WERENSKIOLD forsetter å skisse

 

INGA SOM PRINSESSA (til Askeladden)

Fettet vil renne, din sleipe ål

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

Det løser jeg fint. Jeg har tatt med en skål (Tar fram skålbrott)

Den holder jeg under så fettet jeg samler

 

INGA SOM PRINSESSA

Er kroket i ord du, pass på før du ramler

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

Ha ha du er morsom. Nei det vi’kke hende

Nei, jeg e’kke kroket, men se det er denne. (Tar fram bukkehorn)

 

INGA SOM PRINSESSA

Har aldri sett maken

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

Jo her ser du saken (Tar fram bukkehorn nummer to)

Du lar meg vel steke skjæra mi?

 

WERENSKIOLD løsner på INGAS hår

 

THOMESEN
Erik, tegn en konge
i beste positur

WERENSKIOLD, KITTELSEN OG STADSKLEIV
Inga for en figur du har
Inga, for en natur

 

INGA SOM PRINSESSA

Så du er utgått, du for å målbinde meg

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN

Nei, jeg er ikke utgått, jeg

men se denne utgått (Tar fram skosåle)

 

INGA SOM PRINSESSA

(Lager bare lyder)

 

EGEDIUS SOM ASKELADDEN
Se det, du er utslått

 

KITTELSEN OG STADSKLEIV
Bravo!

 

WERENSKIOLD

(Faller på kne for INGA og justerer hoftene hennes)
Inga for en figur du har
Inga, for en natur

 

(SOFIE kommer iført Beltestakk.)

 

SOFIE
Erik!?

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

TRIO

(fra Eventyrtegnerne)

 

(Tre kvinner med relasjon til kunstneren og eventyrtegneren Erik Werenskiold ønsker å la seg forevige. I foregående scene har han sviktet dem alle tre.)

 

SOFIE

Jeg gir ham støtte

Hva gir han meg

Når jeg gir ham av min tid

Jeg maler bilder

Han maler kunst

Når jeg gir ham av min tid

Eg ofrer livet

Hva ofrer han?

Når jeg gir ham av min tid

 

Men nå river følelsen meg

Ja, nå river følelsen meg

Han måtte gå sin vei, sin vei

Om han ville se, se hvem jeg er, men nå

Nå står en kvinne her

og vil han skal få

Se hvem jeg er. Se hvem jeg er

 

INGEBORG (Inn tydelig skuffet)

Som kongedotter så ung og gild

Om han ville teikne meg

 

INGA (Også hun skuffet)

Som kongedotter så ung og vill

Om han ville teikne meg

 

INGEBORG

Med lyse lokkar så ven og snill

 

BEGGE

Om han ville teikne meg

 

INGEBORG

Men no river kjensla meg.

 

INGA

Ja, nå river kjensla meg

Eg måtte gå min veg,

 

INGEBORG

min veg

Han skulle sjå,

 

INGA

Sjå kven eg er, men no

 

INGEBORG

No står eg einsam her,

 

INGA

og ingen får sjå,

 

BEGGE

Sjå kven eg er …. Sjå kven eg er

 

INGEBORG

Som kongedotter, som prinseviv

Om han ville teikne meg

 

INGA

Eg ville vekse, få evig liv

Om han ville teikne meg

 

BEGGE

No går eg einsam og kjensla riv

For han skulle teikne meg

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

EMMA

(Melodi Grand Prix-bidrag)

 

(En ung kvinne identifiserer seg med romanfiguren Emma Bovary fra romanen Madame Bovary av Flaubert)

 

Emma, Emma, Emma

Your life is dull so it seems

You are lost in Your dreams

 

Emma, Emma, Emma

Your daydreams are so sublime

Romantic, devine

 

Your thoughts of life – so unreal

You´re led by all that you feel

Fed by books dreams take flight

Soon filled with horse-riding knights

 

Emma, Emma, Emma

Your marriage turnes out so gray

Your dreams of life are betrayed

 

Emma, Emma, Emma

You´d rather live in the sun

and hunt for lovers and fun

 

You buy new dresses of silk

Champagne and wines replace milk

Expensive nights, hotelrooms

While your expenses are doomed

 

Emma, Emma, Emma

Your life is dull so it seems

You are lost in Your dreams

 

Emma, Emma, Emma

Your daydreams are so sublime

Romantic, devine

 

While making love with the clerk

and leave your husband with work

Your happiness soon will be

a lifetime tragedy

 

Emma, Emma, Emma

Your story fill up my mind

We´re one of a kind

Emma B, now I see

Your story is me

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no

TIL VÆRS

(fra Eventyrtegnerne)

 

(Tjenestejenta Inga synger denne til Hr. Thommesen på Gvarv som en liten flørt med sin sjef. Basert på eventyret Følgesvennen.)

 

INGA

Til værs til værs

Over berg over dal

Fly min bukk, ta meg fram

Til min kjærestes sal

 

Til værs til værs

Over mønsås og spir

Over land, over vann

Gjennom luften vi glir

 

En ny frier skal dø

For min prøve er hard

Han er gild han er fin

En ung vakker kar

 

men mitt troll venter meg

Alt blir fint alt blir bra

For min flukt er til deg

Det er deg jeg vil ha

 

(På en benk alá tegningen til Werenskiold)

 

Hvis du gjemmer min saks og

Mitt nøste, min hemmelighet

Du vil vinne mitt hjerte

Mitt løfte om kjærlighet

 

En ny frier skal dø

For min prøve er hard

Han er gild han er fin

En ung vakker kar

 

men mitt troll venter meg

Alt blir fint alt blir bra

For min flukt er til deg

Det er deg jeg vil ha

 

Copyright©www.kulturhjelpen.no